AFRIKAANSE GHOLF BOEK. GOLF BOOK. GHOLF BOEK. GOLF BOOK. GHOLF BOEK. GOLF BOOK. GHOLF BOEK. GOLF BOOK. GHOLF BOEK. GOLF BOOK

X xx xx X
xx

DIE BESTE AFRIKAANSE GHOLF BOEK VIR JOU

xx

ESSENTIAL READING FOR ALL BEGINNERS

xx
x
x

    ALLES WAT JY MOET WEET   EVERYTHING YOU NEED TO KNOW    
x
x   . .  
x   .......  
x HOE OM DIT REGUIT TE SLAAN HOW TO HIT IT STRAIGHT
x     .... ....
x HOE OM DIT HOOG TE SLAAN HOW TO HIT IT HIGH
x     x x
X HOE OM DIT VER TE SLAAN HOW TO HIT IT FAR
X     X X
X DIE KORT SPEL THE SHORT GAME
X    
X DIE LANG SPEL THE LONG GAME
X    
X HOE OM PUNTE AAN TE TEKEN HOW TO SCORE
X    
X HOE 'N VOORGEE WERK HOW HANDICAPS WORK
X    
X DIE REELS THE RULES
X    
X ETIKET ETIQUETTE
X              
X EN NOG BAIE, BAIE MEER

PROCEEDS FROM THE BOOK SALES GO TO JUNIOR GOLF

AND MUCH, MUCH MORE
X    
X
X BESTEL JOU BOEK VANDAG

VIR BEGINNERS EN GHOLFSPELERS WAT NIE LAER AS 80 KAN SPEEL NIE

ESSENTIAL READING

FOR ALL BEGINNERS

ORDER YOUR BOOK TODAY
X

1

Betaal volle bedrag van R200:

1

Deposit R200 or US$14 or 12:

X    

CAPITEC BANK

 

CAPITEC BANK

X  

Rekening naam: GOLF BOOK

 

Account name: GOLF BOOK

X    

Rekening nommer 1300 665 201

     

Account number: 1300 665 201

X    

Tak nommer: 470 010

MEER AS 220 BLADSYE DESKUNDIGE GHOLFLESSE GESKRYF  DEUR 'N VORMALIGE PGA SPELER EN GEPUBLISEERDE OUTEER

MORE THAN 220 PAGES OF EXPERT GOLF LESSONS WRITTEN BY A FORMER PGA TOUR PLAYER AND PUBLISHED AUTHOR

 

Branch code 470 010

X   2

Stuur ons bewys van betaling en jou

2

Send proof of payment and your language

X  

 taal keuse: info@golf-book.co.za

 

choice to: info@golf-book.co.za

X   3

Ons stuur die boek vir jou op PDF

3

We will send you the book in PDF

     

Laat 24 ure toe vir die oordrag

       

Please allow 24 hours for the transfer

   
x  
x    

.

...........

..

     
x       Recommended by 
x  

Gepubliseer deur

    PGA GOLF.co.za
X      
X        
X              
x   The Rules of Golf Check your Handicap Check the Weather   Check your Flight
x   Asian PGA tour US PGA tour South African PGA tour   European PGA tour
X   Asian Ladies PGA tour US Amateur Golf SA Ladies PGA tour   European Seniors PGA tour
X   Korean Ladies PGA Tour US Ladies PGA tour SA Womens golf European Ladies PGA tour
X

Ladies Philippine PGA tour

US Seniors PGA tour   Big Easy Tour   Australian Ladies PGA
x

Japanese Ladies PGA tour

Ladies Symetra tour   SA Golf Development   Australian PGA Tour
x xx Ladies Cactus tour   US Womens All Pro Tour SA Amateur Golf   TPG Pro Tour
x